ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Κόστος Θεραπειών

Το εργαστήριο αποδέχεται τις τιμολογιακές αποφάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα γίνεται φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, διαγνωστικός έλεγχος επώδυνων σημείων και καθορίζεται το πλάνο αποκατάστασης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Οι συνεδρίες εκτελούνται κατόπιν προσυνεννόησης με τη φυσικοθεραπεύτρια και κλεισίματος τηλεφωνικού ραντεβού.


Για την εκτέλεση των θεραπειών δεν απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού, εφόσον υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό του ασθενούς.


Οι συνεδρίες είναι αποκλειστικά ατομικές.


Για τα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ή για τις ατομικές επισκέψεις ασθενών ισχύουν οι ακόλουθες τιμές:


Η κάθε θεραπευτική συνεδρία φυσικοθεραπείας διαρκεί 45΄ και στοιχίζει 15-20 ευρώ, ανάλογα το πρόβλημα και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν. 
Η συνεδρία φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει: θεραπευτική μάλαξη με τα χέρια, κινησιοθεραπεία και εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μέσων (υπέρηχο,laser, ηλεκτροθεραπεία, υπέρυθρες κλπ)

Τον κάθε κύκλο θεραπειών συμπληρώνουν η δωρεάν πρώτη επίσκεψη αξιολόγησης - επικοινωνίας με τον ασθενή, καθώς και μια επαναληπτική επίσκεψη χωρίς
επιβάρυνση, μετά το τέλος των θεραπειών, για τον έλεγχο της προόδου του ασθενούς.

Τα προγράμματα κινησιοθεραπείας διαρκούν από 45' έως μία ώρα και στοιχίζουν 20 ευρώ ανά συνεδρία.

Τα προγράμματα λεμφικής παροχέτευσης και αποκλειστικής χειρομάλαξης χαλάρωσης κοστίζουν ανάλογα την ολόσωμη ή μη εφαρμογή της εκάστοτε μεθόδου, την χρήση υλικών περίδεσης και τον χρόνο απασχόλησης της φυσικοθεραπεύτριας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη φυσικοθεραπεύτρια για να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να σας ενημερώσει για το κόστος του ατομικού σας προγράμματος ή της ατομικής σας συνεδρίας.

Το πρόγραμμα του κρεβατιού Ceragem κοστίζει 10 ευρώ τα 45' αυτόματου προγράμματος που περιλαμβάνει αυχένα, πλάτη και μέση.

Η μέτρηση για τις ειδικές συμπιεστικές κάλτσες και γάντια συμπίεσης της εταιρείας Juzo γίνεται δωρεάν, όπως και η αποστολή των μετρήσεων στην εταιρεία. Το συμπιεστικό ένδυμα αποστέλλεται στον ασθενή και η πληρωμή του γίνεται απο αυτόν χωρίς τη μεσολάβηση της φυσικοθεραπεύτριας. Κατόπιν συνεννόησης, η πρώτη εφαρμογή του συμπιεστικού ενδύματος γίνεται στο φυσικοθεραπευτήριο.

Σε ειδικές περιπτώσεις η φυσικοθεραπευτική αγωγή μπορεί να εκτελεστεί και κατ΄ οίκον. Η τιμή κάθε συνεδρίας κυμαίνεται από 25 έως 40 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο, εξοπλισμό, χιλιομετρική απόσταση της οικίας του ασθενή και το σύνολο των συνεδριών.


Το εργαστήριο δεν είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ. Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά των ασφαλισμένων γίνονται δεκτά και ισχύουν οι τιμές που περιγράφονται παραπάνω.

Για τα παραπεμπτικά Ασφαλιστικών Ταμείων και Φορέων εκτός ΕΟΠΥΥ, όπως της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), καθώς και για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ισχύουν οι προβλεπόμενες συμφωνίες με έκαστο από αυτά.


Επικοινωνήστε με το φυσικοθεραπευτήριο στα τηλέφωνα: 2226055393 και 6946284824