ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ CERAGEM MASTER!!!!!

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ

Press Up: Sphinx Position
Press Up
Start by lying on your stomach. Begin to raise your upper body slowly, while keeping your pelvis flat to the floor. Try to create an arch in your low back. Go up only as far as you can without discomfort. Work up to the position shown here, also known in Yoga as the Sphinx position.

Button
Superman
Superman
Start by lying on your stomach with face down. Raise your shoulders and hold yourself up with your arms extended in front of you. Hold for 30 seconds, then return to starting position. Repeat exercise ten times.

Button
Standing Back Extension & Piriformis Stretch
Back extension
Standing Back Extension (above left) - This exercise can be done at work or any other place where doing a press up on the floor is practical. Start with hands on low back. Slowly arch backward as far as you can without discomfort. Hold only for three seconds, and return to starting position. Repeat five times.
Standing Piriformis Stretch (above right) - This exercise can be done at work, or during recreational activities such as golf, because it can relieve back pain without requiring you to lay down on the floor for the standard piriformis stretch. To help you maintain your balance, you can lean against a wall or tree. Start by raising your knee in front of you. Slowly swing your knee across your body and hold for ten seconds. Repeat with other knee.

Button
Piriformis Stretch
Back Piriformis Stretch
Lie down with your right knee up, and both arms stretching outward at 45 degree angles away from your body. Slowly let your right knee fall across your body to the ground. Keep your shoulders as flat as possible. Hold for 30 seconds. Return to starting position. Raise your left knee and let it fall across your body to the right side. Hold for 30 seconds. Return to starting position. Do the exercise ten times, alternating knees.

Button
Cat & Dog
Back Cat ExerciseStart on all fours. Create an arch in your low back by raising your abdomen toward the sky, while at the same time bowing your head. Hold for 30 seconds. Go back to starting position.
Back Cow Exercise
Arch your back the opposite direction by lowering your abdomen toward the ground, while at the same time raising your head. Hold for 30 seconds. Go back to starting position. Repeat exercise 20 times.

Button
Knee to Chest
Back single knee exercise
Start with both legs and heals together flat on the ground. Raise your right knee upward and pull it toward your chest with your hands. Hold for 30 seconds, then return to starting position. Repeat with other leg. Do ten repetitions with each leg, alternating between right and left leg.

Button
Body Flexion
back flexion
Start on your knees with hands across abdomen. Slowly lean forward and let your body curl forward, keeping your head off the ground. Hold for 30 seconds. Repeat several times.

Button
Runner's Stretch
back runner stretch
Start in a sitting position with legs extended and feet together. With your hands flat against the ground, slowly extend forward as far as you can comfortably. Hold for 30 seconds and relax. Repeat stretch ten times.

Button
Advanced Reach
back reach stretch
This exercise is more difficult than it looks. Start on all fours. Raise your right leg backward, and raise your left arm up reaching in front of you. Hold for ten seconds. Go back to starting position. Repeat position with left leg and right arm. Do the exercise ten times alternating legs/arms.

Button
Hyperextension
hyperextensionhyperextension 
Start by lying on your stomach with your hands behind your back. Then raise your chest and feet off the ground. Hold for 5 seconds.

πηγή: capital region orthopedics 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Η΄ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ . ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΥΚΝΥΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ